Đóng

Chuyên Mục Khác

10/05/2016

Các chính sách

THÔNG TIN ĐẶT PHÒNG Đóng form

CHÍNH SÁCH CHUNG

• Phòng đã đặt sẽ được giữ đến 6:00 chiều trừ trường hợp đặt phòng có đảm bảo.
• Giờ trả phòng : trước 12:00 trưa.
• Giờ nhận phòng: sau 14:00 chiều.
• Tất cả báo giá có thể thay đổi theo thời giá.
• Đặt cọc 50% trên tổng giá trị tiền phòng để đặt phòng có bảo đảm.

CHÍNH SÁCH CHO TRẺ EM

• Tiện nghi: Miễn phí tiền phòng cho trẻ em dưới 10 tuổi ở cùng phòng với bố mẹ, tối đa là 2 bé trên 1 phòng.

CHÍNH SÁCH HỦY PHÒNG

Tất cả đặt phòng có bảo đảm nhưng huỷ phòng hoặc khách không đến (hoặc những trường hợp tương tự) sẽ được áp dụng theo chính sách sau:

1/ Khách lẻ: (dưới 10 phòng)

* Mùa cao điểm
– Không tính phí nếu huỷ phòng trước 10 ngày (tính từ ngày đến).
– 50% tổng tiền phòng nếu huỷ phòng từ 04 – 7 ngày (tính từ ngày đến).
– 100% tiền phòng nếu huỷ phòng dưới 02 ngày (tính từ ngày đến)
– Khách đặt phòng nhưng không đến: 100% tiền phòng

* Mùa thấp điểm
– Không tính phí nếu huỷ phòng trước 05 ngày (tính từ ngày đến).
– 50% tổng tiền phòng nếu huỷ phòng từ 02 – 04 ngày (tính từ ngày đến).
– 100% tiền phòng nếu huỷ phòng dưới 04 ngày (tính từ ngày đến).
– Khách đặt phòng nhưng không đến: 100% tiền phòng

2/ Khách đoàn:

* Mùa cao điểm
– Không tính phí nếu huỷ phòng trước 45 ngày (tính từ ngày đến).
– 50% tổng tiền phòng nếu huỷ phòng từ 30 – 45 ngày (tính từ ngày đến).
– 75% tổng tiền phòng nếu huỷ phòng từ 14 – 30 ngày (tính từ ngày đến).
– 100% tiền phòng nếu huỷ phòng dưới 14 ngày (tính từ ngày đến).
– Khách đặt phòng nhưng không đến: 100% tiền phòng

* Mùa thấp điểm
– Không tính phí nếu huỷ phòng trước 30 ngày (tính từ ngày đến).
– 50% tổng tiền phòng nếu huỷ phòng từ 14 – 30 ngày (tính từ ngày đến).
– 75% tổng tiền phòng nếu huỷ phòng từ 7 – 14 ngày (tính từ ngày đến).
– 100% tiền phòng nếu huỷ phòng dưới 07 ngày (tính từ ngày đến).
– Khách đặt phòng nhưng không đến: 100% tiền phòng

Chuyên Mục Khác Related